Đại Việt Truyền Kì sắp mở cửa tại Việt Nam

Game online

Game Đại Việt Truyền Kì gamehaynhat.mobi - Đại Việt Truyền Kỳ sắp chính thức mở cửa tại Việt Nam. Trò chơi có bối cảnh của nước nhà được khẳng định là tựa game “made in Việt Nam” được OneC quảng bá rộng rãi đống thời cũng khẳng định là dự án tự phát triển. Bối cảnh […]