Đệ tử Thiếu Lâm được kết hôn trong Cửu Âm Chân Kinh

Game Cửu Âm Chân Kinh

gamehaynhat.mobi – Như thông tin đã đưa, để kết hôn trong Cửu Âm Chân Kinh người chơi phải trải qua nhiều giai đoạn mới có thể nên duyên vợ chồng. Vừa qua, Snail Game đã hé lộ thêm một số thông tin chi tiết về tính năng kết hôn trong Cửu Âm Chân Kinh.

Được xem là tính năng được các game thủ vô cùng kỳ vọng. Việc chuẩn bị trước khi kết hôn trong Cửu Âm Chân Kinh vô cùng quan trọng gồm các giai đoạn: trưng hôn, đề thân, ứng thân và quyết định thời gian kết hôn.

game-cuu-am-chan-kinh

Trưng hôn

“Quan mối” trong Cửu Âm Chân Kinh có nhiệm vụ đốc thúc những nam nữ độ tuổi thích hợp kết hôn. Tại chỗ NPC có bảng báo danh trưng hôn, những người chơi còn độc thân có thể đến chỗ “Quan mối” ghi danh trưng hôn, tự giới thiệu về bản thân. Đồng thời còn có thể trực tiếp xem qua thông tin về những người đã phát thông báo muốn trưng hôn, lựa chọn đối tượng phù hợp, bày tỏ lòng mình. Mọi hoạt động hôn nhân trong thế giới trò chơi đều được tiến hành tại Kim Lăng, nếu người chơi đã kết hôn thì không thể trưng hôn.

game-cuu-am-chan-kinh-2

Đề thân

Nhân vật nam đề thân với nhân vật nữ được chỉ định tại “Quan mối”. Sau khi nhân vật nam điền xong thư đề thân thì nhân vật nữ sẽ nhân được thư của hệ thống và phải đến nơi của “Quan mối” để lựa chọn “chấp nhận đề thân hay không”. Nếu như chấp nhận, nhân vật nữ sẽ nhận được tiền sính lễ; hoặc nếu từ chối thì tiến sính lễ sẽ trả lại cho nhân vật nam. Trong vòng 2 ngày mà nhân vật nữ không trả lời thì nhân vật nam có thể lựa chọn hủy bỏ đề thân.

Sau khi đề thân thành công, hai bên sẽ tiến đến giai đoạn đính hôn, và không thể cũng người chơi khác thiết lập quan hệ đính hôn được nữa, Điều đáng chú ý là người đề hôn nhất định phải là nam, đối tượng được đề hôn là nữ, hơn nữa cả hai đều còn độc thân. Những người chơi thuộc môn phái Thiếu Lâm không được đề thân, nếu muốn đề thân cần phải hoàn tục trở thành “Đệ tử tục gia”.

game-cuu-am-chan-kinh-3

Ứng thân

Nhân vật nữ nhiều nhất chỉ có thể lựa chọn một đối tượng để “đáp ứng đề thân”, những đối tượng còn lại được mặc định là từ chối. Nhân vật nữ có thể lựa chọn nhiều tên đối tượng để “từ chối đề thân”, các đối tượng còn lại sẽ ở trong trạng thái chưa trả lời. Đối tượng đồng ý sẽ nhận được thư đồng ý, đối tượng cự tuyệt nhận được thư cự tuyệt. Phía nữ vượt quá 3 ngày không trả lời, yêu cầu sẽ tự động bị xóa.

game-cuu-am-chan-kinh-4

Thỉnh kì

Sau khi đề hôn thành công nhát định phải chọn lựa ngày mở tiệc cưới, và lựa chọn kiểu tiệc cưới tương ứng, một khi đã chọn thì không thể thay đổi. Sau khi xác định ngày cưới và kiểu tiệc cưới, hệ thống sẽ tặng hai người “nhẫn cưới”, các đạo cụ kĩ năng được cất trong rương cá nhân, sau khi sử dụng có thể nhanh chóng đến được vị trí của đối phương. Hệ thống tặng cho hai bên số lượng “thiệp cưới” nhất định để vợ chồng người chơi tùy ý chọn lựa người bạn mình muốn phát thiếp mời, đồng thời cũng là một trong những bằng chứng vào động phòng.

Gửi phản hồi